ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 05/11/2012

ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας-Φιλιατρά
Θέσεις εργασίας

 
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΔΠΠΗ Περιοχή Καλαμάτας-Φιλιατρά



Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012